Autamme yrityksiä menestymään mentoroinnin ja tapahtuma-, tiedottamis- ja verkostoitumiskonsultointien ja valmennuksien kautta. 

 

 

Mentoroinnin merkitys alkavalle yrittäjälle

On ilo todeta ammattitutkintojen tarjoavan erityisesti uusille yrittäjille loistavan mahdollisuuden osaamisen jakamisessa ammattilaiselta toiselle keskustelujen ja yhteisten pohdintojen kautta. Mentorointi on osa ammattitutkintoa.

Oma kokemukseni on, että ulkopuolinen mentori, jopa ihan eri toimialalta tuo yhteistyöhön uusia näkemyksiä opintojen täysipainoisempaan hyödyntämiseen. 

Kokenut mentori pystyy auttamaan uransa alussa olevaa opiskelijaa = aktoria löytämään omat vahvuudet ja heikkoudet. Kokenut mentori puolestaan löytää itse mentorointiprosessin aikana aktorin ansiosta uusia alueita, jotka kenties ansaitsevat tuoreempia lähetystapoja. Hyöty on molemminpuolista ja tuloksellisempaa, kun sekä aktori että mentori haluavat nähdä yhteistyön molempien mahdollisuutena kasvaa ja kehittyä. 

Yhteistyö käynnistyy tavoitteiden asettamisella, mikä tähtää omakohtaisiin haasteisiin, mutta myös työn ja ammattiosaamisen pitkäkestoiseen kehittämiseen. 

Parhaat tulokset voivat syntyä parimentoroinnissa, mutta yhtä hyvin myös ryhmämentoroinnissa, jos ryhmä kokonaisuudessaan sitoutuu yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Avoin, luottamuksellinen ja vuorovaikutuksellinen suhde on tärkeintä. 

Mentorointiin voidaan sisällyttää myös opettamista, ohjaamista ja esimerkkinä olemista, mutta tärkeintä on että mentoroitava tekee tämän pohjalta opintotavoitteisiin liittyvät päätökset itse mentorointia monipuolisesti hyödyntäen.

Avoimuus ja halu kehittyä on avain mentoroinnin tuloksellisuuteen. Parhaat tulokset saavutetaan vähintään vuoden kestävällä kahdenkeskisellä ja luottamuksellisella vuorovaikutussuhteella, jonka käynnistämiseen, ylläpitämiseen ja päättämiseen tarvitaan oppilaitokselta johdonmukainen toimintamalli. Kuukausittaiset tapaamiset ja tiivis yhteydenpito antaa tähän parhaimman lähtökohdan. 

Kun mentorointi on käynnistynyt ja aktori kertoo saaneensa ensimmäisessä tapaamisessa vinkkejä ja oppia enemmän kuin osasi arvata, ollaan astuttu oikealle polulle.

Mentorointipalveluja tarjoaa Suomessa mm. Hyvä Diili-mentoripankki.

Kirja on myös saatavilla kirjakaupoista, mm. Suomalaisen kirjakaupan ja Adlibriksen verkkokaupoista.